CBA SK, a.s.

Gastro výrobky


CBA Ryža guľatorznná lúpaná 5 kg
CBA Ryža guľatorznná lúpaná 5 kg
ryža siata /oryza sativa L.), lúpaná, 1. trieda kvality
CBA Hrach žltý lúpaný polený 5 kg
CBA Hrach žltý lúpaný polený 5 kg
hrach siaty (Pisum sativum L.)
CBA Šošovica zelená veľkozrnná 5 kg
CBA Šošovica zelená veľkozrnná 5 kg
šošovica jedlá (Lens culinaris)
CBA Fazuľa farebná škvrnitá 5 kg
CBA Fazuľa farebná škvrnitá 5 kg
fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L)
CBA Fazuľa biela malá 5 kg
CBA Fazuľa biela malá 5 kg
fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L)