CBA SK, a.s.

CBA Fazuľa biela malá 5 kg

8 588 003 651 907

Zloženie:

fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L)
CBA Fazuľa biela malá 5 kg