CBA SK, a.s.

CBA Hrach žltý lúpaný polený 5 kg

8 588 003 651 877

Zloženie:

hrach siaty (Pisum sativum L.)
CBA Hrach žltý lúpaný polený 5 kg