CBA SK, a.s.

Nové výrobky
CBA krmivá pre vašich miláčikov

Doplnili sme mlsnotky pre vašich miláčikov. Potešte ich :)

nový obal
CBA CUKO arašidy v čokoláde

Vážení zákazníci,

zmodernizovali sme obal vášho obľúbeného výrobku - CBA CUKO arašíd v mliečnej čokoláde. Vychutnajte si vašu obľúbenú chuť v novom obale

Výrobky CBA sú tu pre vás
Poznáte výrobky CBA
  • Značka CBA nie je diskont,
  • kvalita výrobkov CBA je totožná s kvalitou brandových výrobkov dodávateľov,
  • výrobky CBA sú tou pravou kombináciou kvality a výhodnej ceny,
  • sortiment výrobkov CBA je aktualizovaný na základe moderných trendov a dopytu spotrebiteľov,
  • sortiment maloobchodnej značky CBA tvorí viac ako 600 výrobkov potravinového a nepotravinového charakteru.

 Kvalita výrobkov CBA je našou prioritou...

...preto venujeme zvýšenú pozornosť monitorovaniu jej úrovne:

  • kontrolou obalu, hmotnosti, resp. objemu a senzorickými skúškami,
  • porovnaním kvality s porovnateľným brandovým výrobkom dodávateľa,
  • prieskumom verejnej mienky.