CBA SK, a.s.

CBA šošovica zelená veľkozrnná 400g

8 586 019 370 140

Zloženie:

šošovica jedlá (Lens culinaris)

CBA šošovica zelená veľkozrnná 400g