CBA SK, a.s.

CBA Smotana na varenie 10 % 500 ml

8 588 000 185 450

Zloženie:

Pasterizovaná smotana. Množstvo tuku: najmenej 10 % hmot. Ošetrená UHT ohrevom, homogenizovaná.

Euromilk - CBA smotana na varenie (redizajn 08-2018)