CBA SK, a.s.

CBA ryža guľatozrnná 1000g diskont

8 588 000 276 301

Zloženie:

ryža guľatozrnná, zlomkovitosť 15%
CBA ryža guľatozrnná 1000g diskont