CBA SK, a.s.

CBA Mrkva s hráškom 640 g

8 595 139 771 317

Zloženie:

karotka (40% hm.), hrášok (33% hm.), voda, cukor, soľ

Pevný podiel: 360g

HAMÉ - CBA mrkva s hráškom 670 ml