CBA SK, a.s.

CBA Mrkva s hráškom 330 g

8 595 139 771 300

Zloženie:

karotka (40% hm.), hrášok (33% hm.), voda, cukor,  soľ

Pevný podiel: 175g

mrkva s hráškom 330g