CBA SK, a.s.

CBA Mrkva s hráškom 330 g

8 595 139 771 300

Zloženie:

mrkva (40% hm.), hrášok (33% hm.), voda, cukor, jedlá soľ

Pevný podiel: 175g

CBA Mrkva s hráškom 330 g