CBA SK, a.s.

CBA Kypriaci prášok do pečiva 1 kg

8 586 014 352 639

Zloženie:

kypriace látky: difosforečnany, uhličitany sodné, pšeničná múka
CBA Kypriaci prášok do pečiva 1 kg