CBA SK, a.s.

CBA kuchynské utierky Soft & White 2 x 50

8 584 014 011 044

výška 222 mm, 1. 100% celulóza, 2 vrstvový, 50 útržkov +/- 5%

SHP Harmanec - CBA kuchynské utierky 2 x 50