CBA SK, a.s.

CBA hrach žltý lúpaný polený 400g

8 586 019 370 126

Zloženie:

hrach siaty (Pisum sativum L.)

CBA hrach žltý lúpaný polený 400g