CBA SK, a.s.

CBA hoki filety s kožou mrazené 500g

8 586 015 412 301

Zloženie:

Hoki patagónsky (Macruronus magellanicus)

CBA hoki filety