CBA SK, a.s.

CBA Hlbokozmrazená fazuľka zelená rezaná 350 g

Zloženie:

zelená fazuľka rezaná
CBA Hlbokozmrazená fazuľka zelená rezaná 350 g