CBA SK, a.s.

CBA Borovička 40 % 1 l

8 586 017 270 145

lieh, borovičkový destilát, cukor

St. Nicolaus - CBA Borovička 40 % 1 l