CBA SK, a.s.

CBA Borovička 40 % 0,5 l

8 586 005 334 729

lieh, borovičkový destilát, cukor

St. Nicolaus - CBA Borovička 40% 0,5 l