CBA SK, a.s.

CBA Premium Kukurica vákuovaná, v slanom náleve 212 ml

3 435 649 831 871

Zloženie:

cukrová kukurica v zrnách, pitná voda, cukor, jedlá soľ

CBA Premium Kukurica vákuovaná, v slanom náleve 212 ml