CBA SK, a.s.

CBA Hranolky zemiakové, predsmažené, hlbokozmrazené 1 kg

8 586 015 414 893

Zloženie:

zemiaky, palmový olej

CBA Hranolky zemiakové, predsmažené, hlbokozmrazené 1 kg