CBA SK, a.s.

CBA Fazuľa biela 250 g

8 588 003 651 938

Zloženie:

fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L)

CBA Fazuľa biela 250 g